Junior skate inne på onsdager fra 23. mai

Vi har etter avtale med våre lokale BMX’ere bestemt at Junior skate overtar onsdags sykling fra og med onsdag 23. mai til og med høsten 2012. (TBA)