Åpent møte om tilbudet Arena Bekkestua – med frivillighet inn i fremtiden!

Bakgrunn for endring av drift og reduserte åpningstider, kort oppsummering ved tjenesteleder i ungdom og fritid, Bærum kommune Stig T. Fallingen

Møte punkter:

–           Hvordan kan vi sammen skape et godt tilbud på Arena?

–           Frivillig drift, foreldre/brukerdrevet Rulleklubb e.l.

–           Vi har gjort oss opp noen tanker. Hva tenker dere?

Møtetidspunkt: mandag 27. januar fra kl. 18:00 på Arena Bekkestua 2. etasje