Vaner som forebygger smitte

Bærum kommune fikk 27. februar bekreftet at en voksen person bosatt i Bærum har testet positivt på koronavirus. Dette har vi forventet og det betyr ikke at risiko for koronasmitte er stor i vår kommune nå.

Det viktigste nå er at alle husker hyppig håndvask og at man hoster i papirlommetørkle eller albukroken. Det er ikke lurt å dele drikkeflasker eller krus. Vi finner ikke nå grunnlag for å anbefale restriksjoner mot håndhilsning og klemming, i tråd med Folkehelseinstituttet sine råd.

Det er viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte. Personer som har vært i områder med vedvarende smitte eller i direkte kontakt med smittede, og har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber må ringe fastlege eller legevakt.

Vi minner om at det influensatid og årets influensa rammer barn og unge i større grad enn vanlig. Familier med barn, eller familiemedlemmer, i risiko må følge nøye med på Folkehelseinstituttets råd for å unngå smitte.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og på Bærum Kommunes hjemmesider finner du her:

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/korona/


https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/