Nytt tilbud under utvikling 2020 – 2021

Nytt tilbud under utvikling sesongen 2020 – 2021

Pga. COVID-19 Pandemien er Arena Bekkestua stengt inntil videre. Ungdom og Fritid Bærum Kommune, (UFB) som Arena Bekkestua er del av jobber samtidig med en videreutvikling av tjenesten i henhold til Bærum Kommunes langsiktige handlings planer. Les – Omstilling Ungdom og Fritid https://www.baerum.kommune.no/styringsdokumenter/handlingsprogram-20212024/4.-barn-og-unge/#chapter2

I dette ligger bla. å kunne tilrettelegge for at flere frivillige grupper, lag og foreninger kan få tilgang på Ungdom og Fritids lokaler med og uten vår tilstedeværelse. Gjennom tilrettelegging og dialog med våre brukere ble Viken Skateboardforening (VSF) og Girls On Wheels (GOW) realisert og etablert i 2020. Begge drifter nå et begrenset aktivitetstilbud iht. gjeldende smittevernregler. Vi jobber tett sammen med dem for å videre utvikle og bygge opp den nye drifts modellen her på Arena Bekkestua. Følg med på våre Facebook sider for oppdateringer: Arena Bekkestua, Ungdom og Fritid Bærum @arenabekkestua og @UFB_insta på Instagram.

Mvh, Rory Skarin
Leder Arena Bekkestua
Ungdom og Fritid Bærum
rory.skarin@baerum.kommune.no