Inlines

Åpningstider Inline:Se http://arenabekkestua.no/apningstider-2/

Park kultur og uskrevne regler

En travel streetpark har mange uskrevne regler som følges av brukerne. I all hovedsak gjelder det å forstå ”mønsteret” i hallen. Arena er avlang og har en fartsretning. Prøv å følg fartsretningen og vær varsom når/hvis du skal krysse hallen på tvers. Vær spesielt påpasselig rundt de store elementene, der er farten høyest!

Inlinere pleier å ha et litt annet kjøre mønstre en det Skaterne har. Det er derfor viktig for begge parter å vise hensyn til hverandre når man ruller i hallen. Slipp til nybegynnere og vent til du ser at det er klart før du dropper inn. Skateboarding og Inline er en inkluderene kultur, alle nye brukere skal føle seg velkommen. På Arena Bekkestua jobber det dedikerte miljøarbeidere med lang erfaring på de forskjellige aktivitetene huset har å tilby. Bare ta kontakt med oss hvis det er noe som er uklart.

All Skating skjer på eget ansvar. Skulle uhellet være ute er det personale i hallen som har gode rutiner rundt enhver situasjon