Nysirkus

Cirka Cirkus
Ny sirkus skolen trener her hver tirsdag gjennom hele året. Du kan finne info om dem på Facebook, Cirka Cirkus eller www.crikacirkus.no

Hva er Nysirkus?
Nysirkus (fr. Cirque Nouveau) er en relativ ny form for scenekunst der en historie fortelles gjennom forskjellige sirkuskunster som sjonglering, akrobatikk og klovneri sammen med dans, musikk og teater. Det blir ofte fremført levende musikk som er komponert spesielt for forestillingen. Dyrenummer finnes ikke i nysirkus.

Historie
Nysirkus dukket opp i Frankrike i 1970-årene. Det begynte i egne miljøer, men ble fort populært i større kretser.

Scene
Nysirkus fremføres som oftest på scene, i motsetning til tradisjonelt sirkus som vanligvis foregår i en sirkusmanesje. Noen nysirkus holder forestillingene sine på en scene inne i et tradisjonelt sirkustelt.

Forestillingen
Selve forestillingen består av forskjellige sirkusnummer som sammen med dans, musikk og teater forteller en sammenhengende historie. De forskjellige nummerne glir gradvis over i hverandre, og det er ofte flere utøvere på scenen samtidig. Utøverne har hver sine roller under forestillingen, og de kommer gjerne igjen i ulike nummer.

Kilde: Wikipedia Link