Om oss

Skateboard, Sparkesykkel, Inline, BMX, Droner, Nysirkus

Arena Bekkestua er et multianlegg for ungdom, sport og kultur driftet av Ungdom og Fritid i Bærum kommune (UFB). Anlegget består av innendørs aktivitetshall, utendørs skatepark så vel som en rekke frivillige lag og foreninger. Multianlegget gjester foruten sin daglige aktivitet, diverse kultur- og idrettsarrangement av ulik størrelse.

Ungdom og Fritid Bærum, UFB

Ungdom og Fritid Bærum gir et bredt forebyggende fritidstilbud til aldersgruppen (10) 13-18 (25) år. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Ungdom og Fritid jobber med å fremme og ivareta et godt oppvekstmiljø for unge mennesker i Bærum. Ungdom og Fritid administrerer totalt seks fritidssentre, en multiaktivitetshall tilrettelagt for bla.  skateboard, Sparkesykkel, inline og BMX både inne og ute, samt et motorsenter med utendørs skatepark. Ungdom og Fritid har også vært med på å lage andre Skate tilbud i Bærum så som ved: Rykkinfritidshus, Haslum Skole og Storøya skatepark.

Kort historikk

Bekkestua skatepark oppsto som utendørsanlegg i 1997. Anlegget ble etablert og driftet av ungdomstjenesten som en egenorganisert møte og aktivitetsplass for ungdom. Anlegget var i trevirke, betong og asfalt og hadde streetpark og miniramp med spine. I 2000 fikk man et brakkehus med sofakrok, toalett, kjøkken og kontor. Ønsket om å få til et innendørs tilbud sto veldig sterkt hos ungdommene. Sammen med ungdomstjenesten ble dette en realitet. I 2004 ble utendørsanlegget revet for å gi plass til Arena Bekkestua som åpnet dørene 1. september 2006.

*16.05.2013 ble vi omorganisert fra Kultur, Kirke og fritid til BUT (Barn og Ungdomstjenester). Ungdomstjenesten som vi tidligere het byttet navn til Ungdom og Fritid Bærum. 

Anlegget

Arena Bekkestua består av 2 hoveddeler. En temperert aktivitetshall med grunnflate på 790kvm, med en integrert klimatisert 2. etasje på 300kvm. Uteanlegget på ca 2000kvm er i hovedsak tilrettelagt for skateboard, Sparkesykkel, bmx-sykkel, inlines og rulleskøyter. Aktivitetshallen med aktivitetsflate på ca 650 kvm på bakkenivå er tilrettelagt for allsidig aktivitet, men primært tilrettelagt for skateboard, sparkesykkel, bmx-sykkel og inlines og rulleskøyter. Hallen er utformet med fleksible løsninger der alt løst inventar kan flyttes og legges om slik at en kontinuerlig kan lage nye aktivitetslandskap. Konstruksjonen i aktivitetshallen er tilrettelagt for installasjon av aktivitetsmateriell fra tak og ut i fra vegger. 2. etasje har 58kvm tilrettelagt rom for møtevirksomhet, workshops, prosjektarbeid. I til legg til et rom på 28kvm som frivillige, lag og foreninger bruker for samlinger, workshop og ulike aktiviteter. Vår 2. etasje har i hovedsak glassvegger så besøkende kan følge med på det meste av aktiviteten i nede i 1. etasje.

Brukere

Brukere av anlegget er hovedsakelig unge i alderen (10) 13 – 19 (25) år. Skaterne er den største brukergruppen. Anlegget brukes også jevnlig av Inlineskøyter, Quads (rulleskøyter), Sparkesykkel og Bmx-syklister. Barnehager bruker anlegget til fri lek på dagtid, både ute og inne. Skolene er også aktive brukere av anlegget til alternative pedagogiske opplegg der fysisk aktivitet er en viktig del.

Mvh, Rory Skarin, Leder Arena Bekkestua 19/10/20

Kontakt
Arena Bekkestua VSF: Darre Bersvendsen – darrebersvendsen@live.no
UFB/Bærum Kommune: Rory Skarin – rory.skarin@baerum.kommune.no